Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ ŽABÁK

Při vstupu do areálu koupaliště je každý návštěvník povinen seznámit se s tímto Návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Vstup do prostoru areálu

 • Vstup je povolen pouze v provozní době po řádném zaplacení vstupného.
 • Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem do 1 roku věku je vstup do bazénů zakázán. Děti od 1 - 3 let mohou vstupovat do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumou nebo v koupacích plenách.
 • 15 minut před uzavřením provozní doby koupaliště je vstup veřejnosti uzavřen.
 • Vstupné je jednorázové, tzn. na jeden vstup do areálu.

 

Zákaz vstupu do areálu

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám opilým nebo pod vlivem drog.
 • Zvířatům.

Provozní pokyny pro návštěvníky.

 • Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se umýt.
 • Návštěvníci areálu musí používat vlastní plavky, které musí být čisté.
 • Návštěvníci se smějí svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených – v šatnách, WC a sprchách.
 • Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz. Provozovatel nabízí možnost využití skříněk na uložení běžných předmětů. Za ztrátu nebo zcizení provozovatel neodpovídá.
 • Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 • Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu a pokynů v prostorách bazénů, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně zodpovědní za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto návštěvního řádu.
 • V případě nepříznivého počasí může být koupaliště uzavřeno.

 

V areálu je zakázáno

 • Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhal kolem bazénů (nebezpečí úrazu uklouznutím), vzájemně se potápět a srážet jiné osoby do bazénu.
 • Koupat se ve spodním prádle nebo v oděvech nevhodných ke koupání.
 • Skákat do bazénu.
 • Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor určených pro obsluhu nebo do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu.
 • Plivat a močit do bazénu, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.
 • Kouřit v čisté zóně okolo bazénu, brát s sebou ostré, skleněné či jiné předměty, které se mohou rozbít a způsobit tím zranění.
 • Prát prádlo nebo se umývat mýdlem mimo prostory sprch.
 • Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.
 • Do prostoru za brodítky, tzn. do čisté zóny je přísný zákaz vstupu s kočárky, jídlem či nápoji. Do tohoto prostoru je rovněž zakázán vstup osobám oblečeným a obutým.

 

Závěrečná ustanovení

 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů spolupracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 • Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 1. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.